Ortalama okuma süresi: 3 dakika

Göktürkler yani Göktürk Kağanlığı, 552-724 yılları arasında “Türk” adıyla kurulan ilk devlettir (yanılmıyorsam, Türkiye’ye kadar 2.side olmamıştır).

Fakat asıl olaya gelirsek; Türk ve öncesinde Türük sözcükleri ilk kez bu dönemde taşlara kazınmıştır (Orhun yazıtları) ve Thor, Odin gibi efsaneler ve “runik yazı” denen abece (alfabe) Göktürklerden ve inanışlarından çıkmıştır.

Göktürk yani “kök-Türk”lerde, tek tanrı inancı vardı ve “Tengri” ismiyle geçerdi. Gök-tengri. Yazıtlarda da mevcuttur.

Aslında bu döneme ait anlatılacak çok şey var; örneğin “il” adı verilen birimler (bugün Farsça olan şehir sözcüğünü tercih etsekte) Göktürklerden gelir.

Ancak bu yazımda ben, abecesini anlatacağım. Daha doğrusu anlatmak değil, bir kaç bilgi. Bu konu geniş ve Türk tarihini yakından ilgilendiren konudur. Uzmanlar tarafından yazılmış kitap ve yazılardan öğreniniz. Ancak “dedimizin mezarlarını okuyamıyoruz” diye Arapça kırması abeceyi özlüyor ya bazılar!, 300-500 yıllık kırma abecenin yerine; has Türkçe abecesi var, 1500 yıllık Göktürkçe. Anadolu’da bu yazıları bilmedikleri için; mezar taşlarını ve yazıtları “Rum, Ermenidir” diye kırdı halkımız…

Neyse…

Düzenleme

Göktürkçe yazmak için buradaki bağlantıya gidebilirsiniz. Latin abecesini (alfabe) Göktürkçe damgalarıyla yazar.

**

Göktürk bayrağı (Atatürk, bu bayrağın devlet sembolü olması için bir çalışma yapmıştı):

gokturk bayragi

Göktürk kağanlığı

İşte Göktürk Kağanlığı (birinci) burada kuruldu. Bu topraklardan geldik, tarihimiz buralarda oluştu.

**

Orhun Yazıtları ve Orhun Abecesi

orhun yazıtları

**

Göktürkçe damgaları (harfleri) görebiliyor musunuz?

İşte bunları bilmiyoruz. “Bazıları” tarihimizi Osmanlı’dan ibaret sanıyor. Bakın bu damgalar nasıl gelişti bir iki örnek vermek istiyorum:

Göktürkçe yaydan türeme

Göktürkçe Ok damgası

Göktürkçe Ok damgası

Göktürkçe ek damgası

**

Bakın bütün hepsi “doğadan yada araçlardan” türemiştir. Çünkü Türk kültüründe, doğaya saygı vardı! Doğa ile içiçeydik, doğayla bütünleşik idik.

**

Türk ve Türük

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında Türük,
Toyukuk yazıtlarında ise Türk olarak geçer.

göktürkçe türk ve türük

**

Sağdan sola okunduğunu aktardıktan sonra, en sondaki (sol baştaki) kelimeler farklıdır. Üstteki normal K damgasıdır, alttaki ise üK damgasıdır.

Bu yüzden ayrımlar mevcuttur fakat ikiside doğrudur. Genelde alttaki kullanılmaktadır. Ben üstteki yazımını kullanıyorum.

Şöyle bütün abeceyi verebilirim:

gokturk-alfabesi

**

Göktürkçeyi, Göktürk Kağanlığını ve kültürlerini öğrenin arkadaşlar. Göktürk tarihi, inanışları, efsaneleri ve abeceleri farklı toplulukların tarihine geçmiş Thor, Odin, Runik (Yüzüklerin Efendisi filminde var) gibi bir çok kültürel kavram filmlerde karşımıza çıkıyor.

NE YAZIK Kİ, Göktürkler ve Türkler ile ilgili çalışmaları daha çok yabancı bilim insanları ortaya çıkarıyor.

***

Türkçe’mize sahip çıkalım; şehir yerine il, video yerine izleti, harf yerin damga diyelim… Yani Türkçesi Varken, yabancı sözcükleri kullanmamaya dikkat edelim (evet çok zor). Dahası için Türkçe’nin Diriliş Hareketi‘ni facebook üzerinden beğenelim.

Göktürkçe Öğreniyorum betindeki yazı ve içeriğe (kitap, görsel vs) bakalım.

Türk Dili Derneğimizde oldu!

Göktürkçe, Göktürkler ve Türk tarihi gibi konuları içeren kitaplar için: Kutlu Yayınevi

Göktürkçe yazmak için buradaki bağlantıya gidebilirsiniz. Latin abecesini (alfabe) Göktürkçe damgalarıyla yazar.

Son Değişiklik: 23/10/2019 - 12:04
Etiketler: , ,