Robert Greene’in “Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası” adlı kitabından özetlediğim maddeleri her gün 10’ar 10’ar paylaşıyorum. Bugün 2. bölüme geldik. Burada yazanlar “benim için” hatırlatma niteliğinde. Kitapta maddelerle ilgili tarihi savaşlardan ve olaylardan nasıl yapılacağına, nasıl yapılmayacağına dair bir sürü yazı var. Masallardan ve efsanelerden ufak bilgiler, otoritelerin söylemleri vs… Kısaca kitabı almanız, net olarak bilmenize neden olacaktır.

İkinci 10 maddemize geldik. Eğer kaçıranlar varsa yazının ilk 10 maddesi : http://www.emrecetinblog.com/guc-sahibi-olmanin-48-yasasi-robert-greene/

11- Dost Gibi Görün Casus Gibi Çalış

Daha çok dinle, daha az konuş. Böylece insanlar sırlarını anlatmaya, kendilerini açmaya başlayacaklar. Daha değerli bilgileri anlatacaklar.

* Sahte (yada önemsiz) bir sırrı anlatırsan, karşındaki insanda gevşer ve gerçek bir sır anlatmaya başlar.

12- Düşmanınızı Tamamen Ez

Güçlendikçe düşmanlar edineceksin. Gücü elinde tuttukça daha fazla düşmanın olacak. Bu düşmanları kişisel olarak algılama. Gücün bir etkisi. Düşmanlarının etrafında dolanmasına izin verme. Eğer merhamet gösterirsen, güçlenerek seni yenecekler ve/veya intikam alacaklar.

* Köşeye sıkışanlar var gücüyle savaşır. Bu yüzden kaçmalarına müsade et. Kaçsınlar, yorulsunlar. Sonra tepelerine bin ve tamamen ez.

13- Saygı ve Şerefi Arttırmak İçin Yokluğu Kullan

Önce her yerde bulun ve ihtiyaç duyulan, sayılan ve sevilen biri haline gel. Bu hale geldikten sonra ortadan kaybolmak sana olan saygıyı ve şerefi arttıracaktır. İnsanlar için vazgeçilmez olacaktır.

* Zamanı gelmeden ortadan kaybolmak, gücünü tamamen bitirecektir.

14- Bilerek Tahmin Edilemez Ol

Bir tutarlığı yada amacı yokmuş gibi görünen bir davranış, diğerlerinin dengesini bozacak ve hareketlerini açıklamaya çalışırken yorgun düşecekler. Aşırıya götürüldüğünde ise bu strateji diğerlerinin gözünü korkutur.

* Tahmin edilememezlik saygı ve ilgi çeker. Aşırılığa gidildiğinde ise korku yaratır.

15- Kaleler Korunma Amacını Taşırken Seni Toplumdan Uzaklaştırır

Belirsizlik ve tehlike anında kendini kolay erişebilir kılmalısın. Eski dostlarını bul ve yeni dostlar edin. Halktan kopmak, özellikle saray içinde siyaseti yönlendirmeye çalışan soylu sınıfının sözünü dinlemek ; toplumdan uzaklaştıracak ve güç kaybetmene neden olacak.

!** Güç sahibi olmak için kendini her şeyin tam ortasına yerleştirmelisin.

Örneğin İsviçre. Avrupa’nın tam göbeğinde, 1. ve 2. Dünya Savaşlarını atlattı ve tarafsız kaldı. Her şeyin tam ortasındaydılar ancak diğer devletlerin para ve altınları vardı. Diğer önemli güç olan tarafsızlığıda kullanarak, hem uluslararası arenada hemde ülke içinde çok ciddi yol katettiler.

16- Kiminle Dans Ettiğini İyi Bil

#İnsan Tipleri#

  • Kibirli ve Gururlu Adam: Başta safsada, ileride tehlikelidir. Aşırı duyarlılık ve aşırı etkin bir gurur hissettiğin an kaç.
  • Umutsuz Derecede Güvensiz : Böyle bir adam saldırını fark ederse ortadan kaybol. Ufak ısırıklarla snei ölüme götürebilir.
  • Bay Şüphe : Diğer insanların aleyhine dönmesi için şüpheci yapısı üzerine oyna.
  • Uzun Belleği Olan Bir Yılan : İncitilir veya aldatılırsa, yüzeyde bir öfke göstermeyecektir. Tahminlerde bulunacak ve bekleyecektir. Durum tersine çevrildiğinde soğukkanlı bir kurnazlıkla intikamını alacaktır. Soğuk ve duygusuzdur. Ya tamamen kafasını ez yada uzak tut.
  • Sade, İddiasız ve Çoğunlula Zeki Olmayan : Hileye kapılmak zeka ve hayalgücü gerektirir. Yemi anlayamayacağı için yutmayacaktır. Zaman ve enerjini çalacaktır.

* Birisini kandırmanın en iyi yolu; onun özgüvensizliği üzerine oynamaktır.

17- Kimseye Bağlanma

Taraf tutmada acele edenler aptaldır !

Kendinden başka kimsenin tarafını tutma. İnsanları birbirine karşı kullanmak, peşinden koşmalarını sağlayıp ; bağımsızlığı sürdürerek diğerlerinin efendisi olabilirsin.

(Siyasi arenada dahil olmak üzre, her alanda tarfasızlığı korumak çok zordur. Ancak başarıldığında güçlü kalınır).

* İnsanların sana sahip olduğunu hissetmelerine izin verirsen, onların üzerindeki bütün gücü kaybedersin.
* İnsanlara umut ver ama tatmin verme.

!*** Güç, büyük ölçüde görünüşe dayandığı için, imajını güçlendirecek hileleri öğrenmelisin !

İnsanlar seni kavgalarına çekmeye çalıştığında destekleyici görün ancak tarafsız kalmanın bir yolunu bul.

!* Diğer insanların arasındaki huzursuzluğu çözmek, güç kazandıracaktır. Bunun için “bazen” aralarında huzursuzluğa neden olup sonra tatlıya bağlayabilirsin (farkettirmemek şartıyla).

18- Kurbanlarını Avlamak İçin Onlardan Daha Aptal Görün

Kimse diğerlerinden daha aptal olduğunu hissetmekten hoşlanmaz. Avınız kendini akıllı hissetmeli ve hatta sizden de akıllı hissetmeli.

!* Bir insan kendisinden “gerçekten” hoşlanılmasını istiyorsa, zeka konusunda gerçekten aşşağı düzeyde görünmelidir.

!*** Ancak dikkat edilmesi gereken şey ; “zirveye oynarken, yolun  başında” aptal görünülmelidir.

19- Teslim Olma Taktiğini Kullan ve Zayıflığı Güce Dönüştür

Rakibinden daha zayıf olduğunda onuruna yenik düşme. Teslim ol ve toparlan, güçlen. Seni yenmesinin zevkini tattırma. Savaşmak sadece bolca şehit getirir.

20- Saray Politikasının Yasaları

Bu yasalar, tarih boyunca saray içinde yaşayan, yani politikanın en yoğun ve en acı olduğu yerlerde ortaya çıkmıştır. Robert Greene bir çok olayı incelemiştir ve bunları bulmuş. Saray içinde yaşayan sadrazam vs gibi insanlar başarısız olursa kelleleri gidebilir. Başarılı olurlarsada ömür boyu rahat etmekle kalmayıp, padişahın kontrolünü ele geçirerek ülkeyi yönetebilirler (bir çok örneği mevcut).

Buradaki yasaları başarılı saray mensupları uygulamıştır. Burada “efendi” kısmı tabi ki üstleri ve padişahı, kralı, kraliyeçi söylüyor.

Gösterişten Kaçın

Kendin hakkında fazla konuşma; kendin hakkında, başkaları hakkında konuştuğundan daha az konuş.

Çok Çaba Harcıyor Görünme

Çok çalışır gibi görünme; yetenek akıyormuş gibi görün. İnsanlar dahi olduğunu düşünecekler, düşünsünlerde.

İltifalatlarında Cimri Ol

Dolaylı olarak iltifat et. Çok güzel görünüyorsun demek değer kaybettirir. Bu sorunu sizin sayenizde çözdüm demek ve başkalarına da “X sayesinde sorunu çözdüm” diyerek (tabi X’in kulağına gittiği sürece) daha değerlidir. Üstlerini, ünlüler, başarılı insanlar, “güzel kızlar” sürekli iltifat alacaktır. Bu yüzden duydukları şeyleri direkt olarak söylemek hiçbir anlam ifade etmez. Emin olun.

Fark Edilmeyi Sağla

Diğerlerinden farklı ol. Kendini açıkça sergileyemezsin ancak farkedilmen gerek !

Uğraştın Kişiye Göre Tarzını Değiştir

Altındakilerle eşit gibi görünmek, onlar için bir ihlal; üstlerinle eşit görünmek ise onlar için burnu büyüklük sayılır. KİMSEYLE EŞİT OLMA! Duruma göre tarzını değiştir.

Asla Kötü Haber Taşıma

Yalnızca iyi haber taşı. Efendin yada insanlar gelişinden mutlu olsun.

Efendine Arkadaş Gibi Yaklaşma

O, arkadaş değil ; emir vereceği birini arıyor.

Üstlerini Asla Doğrudan Eleştirme

İltifat gibi eleştiride doğrudan olmamalıdır. Ancak üstlerini eleştirmek gerekir. Bunu olabildiğince nazik ve dolaylı yapman gerekir.

Üstlerinden İyilik İsterken İdareli Davran

Ricacı olmak yerine iyilikleri hak et. Daha önemlisi, başka birisi için üstlerinden iyilik isteme.

Sarayın Alaycısı Olma

Diğerlerinin iyi çalışmalarına hayranlığını belirt. İnsanları sürekli olarak eleştirmekten kaçın.

Kendini Gözlemle

Kendini, sözlerini, davranışlarını gözlemleyerek hataları düzelt.

Duygularına Hakim Ol

Bir oyuncu gibi duygularına ters hareket edebilmelisin. İçin ağlıyorken, sahnede gülmeyi öğren.

Zamanın Ruhuna Uy

Geçmiş veya gelecekte yaşama. Geçmişe ait görünürsen, çok demode ; geleceğe ait olursanda çok uçuk görünürsün. Ruhun ve düşünce tarzın zamana uygun olsun.

Fazla Çalışma

Görevin neyse, yeteneklerin neye el veriyorsa sadece onu yap. Çok çalışır gibi görünmek, sanki bir eksikliği örtmeye çalıştığın izlenimini verir.

***

Devamı (3. bölüm) : www.emrecetinblog.com/guc-sahibi-olmanin-48-yasasi-3-bolum/

Son Değişiklik: 23/10/2019 - 12:07