Robert Greene – Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası adlı kitabından kendim için aldığım özetleri 10’ar maddeyle her gün paylaşıyorum. Kaçıranlar için;

2. Bölüm : http://www.emrecetinblog.com/guc-sahibi-olmanin-48-yasasi-2-bolum/

***

21- Kendini Yeniden Yarat

Dünya sana bir rol vermek ister. Bir kez kabul edersen, işin biter. Kendine yeni bir kimlik yarat ve onu oyna. Bilginler arasında bilgin, azizler arasında aziz ol. Kendini, tanıştığın her kişinin huyuna uydur.

22- Ellerini Kirletme

Kusursuz bir uygar ve etkin insan örneği olmalısın. Ellerini asla hatalar ve kötü işler için kirletmemelisin. Başkalarını maşa ve günah keçisi olarak kullanabilirsin.

Hatalarını Gizle !

Etrafında suçu üstlenebilecek bir günah keçisi olsun

Herkes hata yapar ancak zeki olan gizler.  Kurban etme çok eski bir törendir. Kurban edebileceğin insanlar çevrende olmalı. İnsanlar suçu kendinde aramaz ve bu yüzden günah keçisi oldukça işe yarar.

* Özür dileyerek yeterliliğin, niyetlerin, itiraf edemediğin önceki hataların konusunda her türlü şüpheyi uyandırırsın. Özgür dilemek suçlu görünmene yol açar.

Maşa kullan

Nahoş işleri başkasına yaptır. Sen, neşeli ve mutlu haberlerin müjdecisi ol !

23- Takipçiler Yaratmak İçin İnsanların İnanma İhtiyaçlarını Kullan

İnsanlar inanmak için karşı konulmaz bir arzu duyar. Onlara peşlerinden gidebilecekleri bir dava, yeni bir inanç önenerek, böylesine bir arzunun odak noktası ol.

!* Sözler belirsiz ama vaad dolu olsun. Mantık ve açık seçik düşünce yerine coşkuyu vurgula. Yeni müritere uygulayacak törenler ver, senin adına fedakarlık yapmalarını iste.

(maalesef açıklama gereği hissediyorum, malum halkımızın ortalama iqsu 88 : burada yeni din yarat demiyor ! Hitler’in ve SS’lerin törenlerine, ritüellerine bakarsanız ne demek istediğini ve bunların ne kadar başarılı olduğunu anlarsınız).

Şarlatanlık Bilimi ve 5 Adımda Kült Yaratma

1- Belirsiz ve Basit Tut

Öncelikle dikkat çekmelisin. Bunu çok açık ve anlaşılır olarak değil, belirsiz ve aldatıcı sözcüklerle yap.

– İlk konuşma, sohbet ve görüşme iki öğe içermelidir :

  1. bir yandan büyük vaad ve dönüşüme yönelik vaad,
  2. bir yandan tam bir belirsizlik

– Belirsizliği çekici kılmak için bir kaç anlama gelen, yankı yapan sözcükler kullan. Basit şeyler için şık başlıklar yararlıdır, tıpkı sayıların kullanımı ve belirsiz kavramlar için yeni sözcüklerin yaratılması gibi. Aynı zamanda kültünün konusunu yeni ve taze tut.

(tam burada devreye gireyim, yazı dizisinin başında AKP’nin ve Erdoğan’ın taktiklerini içerdiğini söylemiştim, Açılım Süreci, Barış Süreci gibi süreçler ve “Eğit Donat” gibi çeşitli laf oyunlarını burada örnek olarak verebilirim)

– Çekicilik ise basit olmalıdır ! Çoğu insanın sorunlarının karmaşık nedenleri vardır : derine inen nevrozlar, birbirine bağlı toplumsal etkiler, zaman içinde geriye giden ve çözmesi son derece zor olan kökler. Çok az insanın bunlarla uğraşacak sabırı vardır. Basit bir çözümün sorunlarını çözmesini ister. Buna hitap et, çözümün basit olduğunu vurgula. Bu tür bir çözüm önerisi sana büyük bir güç kazadıracaktır. İnsanların peşinden gelmesin sağlayacak.

2- Entelektüel Olan Yerine Görsel ve Duygusal Olanı Vurgulayın

İnsanlar bir kez etrafına toplanmaya başlarlarsa iki tehlike oluşur : sıkıntı ve şüphecilik.

– Kendini lüksle çevir, takipçilerini görsel şaşaayla büyüle, daha önce görülmedik durumlarla gözlerine ziyafet çek. Bu onların gözünü karartarak sorgulamalarını önleyecek.

3- Grubu Yapılandırmak İçin Örgütlü Din Şekillerini Ödünç Al

Takipçilerine törenler yarat; onları hiyerarşiye sok, kutsallıklarına göre sırala, dini tonlarla yankılanan isim ve ünvanlar ver, kasanı dolduracak fedakarlıklar yapmalarını iste.

4- Gelir Kaynağını Gizle

Kasan takipçilerinin parasıyla dolarken, onlar bunu bilmemeli. Bunun yerine paranın yöntemlerinin doğruluğundan geldiğine inandır ve onlarında bunu yaparsa, aynı şekilde zengin olacaklarının mesajını ver.

5- Bize Karşı Onlar

Grup büyüdü. Dikkatli olmazsan durağanlık başlar, zaman ve can sıkıntısı grubun dikkatini dağıtır. Bu yüzden bize karşı onlar dinamiğini yarat.

– Takipçilere, özel bir kulübün üyesi olduklarna, ortak amaçlarla birbirlerine bağlandıklarına inanmalarını sağla. Sonra bu bağı güçlendirmek için ; bu organizasyonu ve seni mahfetmeye çalışan, dürüst olmayan bir kavram üret (paralel, dış mihraklar, çıkar lobileri vs).

24 – Cesaretle Eyleme Geç

Çekingenlik, tereddüt ve şüphe ile adım atmak tehlikelidir. Oysa işe cesaretle girişmek daha iyidir.

#Cesaret ve Tereddüt#

Cesura herkes hayrandır, kimse çekingene saygı duymaz ! Tereddüt yola engel çıkartır, cesaret engelleri yoldan kaldırır.

Yalan Ne Kadar Cürretkarsa O Kadar İyi Olur

Bir plan hazırlarken, görüşmeye giderken; planladığından daha da ileri gidin. Gökteki ayı iste !

Aslan, Tereddütlü Avın Etrafında Daireler Çizer

İnsanların diğerlerinin zayıflıklarına karşı 6. hisleri vardır. Eğer ilk karşılaşmada ödün vermeye ve geri çekilmeye istekli olduğunu gösterirseniz, kana susamiş bile olmayan insanların içindeki aslanı ortaya çıkartırsın.

Cesaret Korkuyu Vurur, Korku Otorite Yayar

Cesur bir hareket, gerçekte olduğundan daha güçlü görünmeni sağlar. Cesur bir hareketle korkutarak bir örnek yaratırsın; insanlar her hareketinde bir sonraki darbenizi bekleyerek savunmaya geçer.

İstemeye İstemeye Yarı Yola Gitmek, Mezarını Daha Derin Kazar

Eğer bir eyleme tam güvenin olmadan başlarsan, kendi yoluna engeller koyarsın.

Tereddüt Çukur Açar, Cesaret Onları Kapar

Sen düşünüp mırın kırın edersen, diğerlerinin de düşünmesine izin veren bir çukur açarsın.

– Hareketin çabukluğu ve eylemin enerjisi diğerlerine şüphe ve endişe edecek yer bırakmaz. Cesur davranışlar baştan çıkartma işini zaferle tamamlar. Düşünmek için derin zaman bırakmaz.

Gözüpeklik Sürüden Ayırır

Cesaret efsamevi özellikler verir. Cesurlar dikkat çeker. Dikkat çekerkende gücü çeker.

– Hedefin ne kadar büyükse o kadar dikkat çekersin. Saldırı ne kadar cesurcaysa kalabalıktan o kadar ayrılırsın ve o kadar hayranlık kazanırsın.

– Cesareti pratik yaparak geliştirebilirsin. En iyi ol; hassas görüşmeler, özellikle fiyatının belirlenmesi gerektiği durumlardır.

**

25- Her Şeyi Sonuna Kadar Planla

Son her şeydir. Her şeyi sonuna kadar planla; olası sonuçları, engelleri, sıkı çalışmaları tersine çevirecek talihsizlikleri…

* Zaferlerinde çok fazla ileri giden kişi kaçınılmaz olarak inişe yol açan bir tepki yaratır.

!- İnsanların hatalarının en sıradan nedeni, varolan tehlikelerden çok fazla korkmaları ve uzaktaki tehlikelerden çok fazla korkmamalarıdır.

– Sonuçlar çok açık olmalı ve bunu sürekli aklında bulundurmalısın. Aynı zamanda başının üzerinde dönüp duran akbabalardan ve yarattığın her şeyden faydalanmaya çalışan akbabalardan korunmalı ve onların farkında olmalısın.

– Endişe ve belirsizlik sonuna kadar gitmekten alı koyar. Sonucu gör ve sapmaya katlanma.

26- Başarılarını Fazla Çaba Harcamamış Gibi Göster

Eylemlerin doğal ve kolaylıkla yapılmış gibi görünelidir. Bütün didinmeler, uygulamalar ve zekice hileler gizlenmelidir.

Buna örnek olarak kesinlikle Steve Jobs önderliğinde ypaılan Apple sunumlarını verebilirim. O kadar spontane gibi görünür ki… Oysa ışığın hangi saniyede ne kadar şiddetle parlayacağından, hangi çalışanın hangi gazeteciye ne söyleyeceğine kadar (önceden yazılıp, ezberletilir) her detay planlanmıştır ve tanıtım yapıldığında site yenilenir. Ama bütün bu özverili ve ince işçilik sanki planlanmamış gibi görülür.

!!** Hileleri kimseye öğretme ! Sonrasında sana karşı kullanacaklardır.

– Akıllı bir adam saygı görmek istiyorsa bilgi ve becerilerini sonuna kadar açıklamaz. Onları bilmenize izin verir ama onları anlamanıza değil !

– Çalışma ve hileleri kendine sakla, tanrısal zerafet ve rahatlığa ulaş.

– Halkın arasındaki hareketin sanat eseri gibidir; görsel çekiciliği olmalıdır, beklenti yaratmalı, hatta eğlendirmeli.

– Hareketlerin etrafında ne kadar çok esrar varsa, gücün o kadar müthiş gözükür. (Esrar = gizem)

27- Seçenekleri Kontrol Et

En iyi aldatmaca kişiye seçim hakkı vermiş gibi görünendir. İnsanların seçenekleri senin lehine olanlar olsun.

#Seçenekleri Kontrol Etmek#

Seçenekleri Renklendir

Eğer kendi fikrin birilerini gücendirecekse yada avı ürkütecekse, bir kaç seçenek sun ve kendi fikrin diğerlerinden daha güzel görünsün.

Diren Göstereni Zorla

Bu yöntem genelde istenilenin tersini yapan çocuklar ve inatçı insanlar üzerinde kullanılır; tersini savunarak insanları senin istediğiniz şeyi seçmeye zorla.

Oyun Sahasını Değiştir

Teknik, ne pahasına olursa olsun direnenler içindir. 1960’larda Rockefeller petrol tekeli yaratmaya başladı. Küçük şirketleri satın alırsa dirençle karşılaşacağını biliyorsa. Bunun için, petrol taşıyan demiryollarını satın aldı. Sonra belli bir şirketi devralmaya çalışıp, dirençle karşılaşırsa; onlara demiryoluna olan bağlılıklarını hatırlattı.

Seçenkleri Daralt

(Bu aynı zamanda markalaşma kuralıdır), Tedirgin alıcılar ve kararsızlar için seçenekleri az tut. Her gün geçtiğinde daha kalitesiz ürünü/hizmeti daha pahallı fiyata sun. Böylece seçeneğin daraldığını hissedecekler.

Uçurumun Kenarındaki Zayıf Adam

Uçurumun kenarındaki zayıf adam tekniği, zayıflar ve korkaklar içindir. Uçurumun kıyısında durduklarını ve tutunacakları elin senin elin olduğunu hissettir. Eğer tutmazlarsa, aşşağıya düşecekler.

Suç Ortakları

Kurbanları bir suç planına çekersin, orada suçluluk bağı oluşturursun. Hilende yer alırlar yada bir suç işlerler yada işlediklerini düşünürler. Başarısız olursan, sana en fazla zarar verecek kişiyi dalaverene karıştır. Böyle bir ima bile seçeneklerini kısıtlar.

İki Arada Bir Derede Kalış

Hızlı vurmalısın. Kurbana kaçış için düşünme fırsatı vermemelisin. İki arada bir derede kıvranırken kendi mezarlarını kazarlar.

**

Seçenek konusuna örnek : Tavuk mu köfte mi ? Çabuk karar verin. Yazının sonunda açıklayacağım.

28- İnsanların Fantazileriyle Oyna

Güç kazanmak için etrafındakilerin zevk kaynağı olmalısın ve zevk insanların fantazileriyle oynamaktan gelir.

– ASLA çok çalışmayla kademeli gelişme sözü verme; daha çok gökteki ayı, büyük ve ani değişimi, altın çömleği vaad et.

!- Fantazi hiçbir zaman tek başına iş görmez. Arka perdede yavanlık ve sıkıcılığın bulunması gerekir.

Gerçek :  Değişim yavaş ve kademelidir. Çok çalışma, biraz şans, önemli miktarlardaki fedakarlık ve çok fazla sabır gerektirir.

Fantazi : Tek bir fantastik vuruş ile gerçekleşen ani dönüşüm çalışmanın, şansın, kendini feda etmenin ve zamanın yerini tutarak kişinin talihinde tam bir değişim yaratır.

!* Büyük ve tam bir değişim vaad et. O zaman takipçilerin olacaktır.

Gerçek : Sosyal dünyanın zorlu kuralları ve sınırları vardır. Bu sınırları anlarız ve hep aynı bilindik döngüler içinde hareket etmemiz gerektiğini biliriz.

Fantazi : Farklı yasaları olan ve macera vaad eden tümüyle yeni bir dünyaya girebiliriz.

Gerçek : Toplum bölük pörçüktür ve çatışmayla doludur.

Fantazi : İnsanlar ruhların mistik birleşmesiyle biraraya gelebilirler.

Gerçek : Ölü geri getirilemez, geçmiş değiştirilemez.

Fantazi : Bu katlanılamaz gerçeğin birden bire tersine çevrilmesi.

** “Sıradan” fantazisini oynuyorsan dikkat etmelisin, göründük çok tanıdıklaşmasın

*****

Bu günlük bu kadar. Sonunca madde uzundu ve bugün bir kaç uzun madde yazdım. O yüzden yarına saklıyorum.

4. Bölüm : www.emrecetinblog.com/guc-sahibi-olmanin-48-yasasi-4-bolum/

Son Değişiklik: 25/10/2019 - 16:59