Yıllarca Nazi ve Sovyetlerin birbirinden farklı olmadığını anlatmaya çalıştım. Fakat izlediğim bir belgesel, işleri değiştirdi…. Yazı sonunda vereceğim (Türkçe altyazılı).

Bu yazıyı yazmamın nedeni ise iki yüzlülük. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi okuduğum için, etrafımda “komünizmi” savunan insanlar var. Sovyetlere ait sembolleri özgürce sosyal medyadan paylaşıyorlar. Eski Sovyet ülkelerinden gelenler “ben tekrar Sovyetler dönemini istiyorum” diyebiliyor.

Öte yandan Nazi dönemine ait sembol, işaret, selamlama yada Hitler ile ilgili bir paylaşım olsa, söz olsa; insanlar ilginç şekilde bakacak size ve Avrupa’nın bir çok yerince ceza alacak.

Tek bir şey merak ediyorum; Nazi Almanyasından daha çok insanın katledildiği Sovyetler serbestken, Hitler’den daha vahşi olan Stalin serbestken, Nazi döneminden daha büyük acılar çektiren Sovyetler dönemi bayrakları ve sembolleri serbestken neden Nazilerinki değil?

Cevap: Algı yönetimidir. Nazileride sevmem, Sovyetleride. Demokrasi dışında kalan başka bir sisteme inanmadım, desteklemedim. Sadece buradaki iki yüzlülüğe dikkat çekmek istiyorum. Komünizm adı altında Sovyet işaretlerini ve bayraklarını sosyal medyadan paylaşarak “aman ne güzel insancıyız” diyenlerin, Karl Marx’ın sınıfa dayalı temizliğini bilmemesini anlatacağım. Kim bilir, belki bu iki yüzlülük sorgulanmaya başlar.

Algı

6 milyon Yahudi!

Aklınıza hemen bir şeyler gelmiştir. Özellikle Ameirkan filmleriyle aklınıza çakılan bazı bilgiler. Nazi almanya’sında, öldürülenlerin sayısı : 6 milyon Yahudi… Peki hepsi bu kadar mı?

Peki ben size toplamda 7,5 milyon insan öldürüldüğünü söylesem? Çingeneler, eşcinseller, çocuklar, medyumlar… Toplamda 7,5 milyon insan ve 6 milyonu Yahudi! Fakat 1,5 milyon insan bugün önemsenmiyor. Neden?

Algı….

Sovyetler Birliği Algısı

İlginçtir ki, benzer algı yönetimleri Sovyetler içinde kullanılıyor. Ancak tam tersi yönde.

Sovyetler Birliği ve Stalin; Nazi Almanyası ve Hitler’den daha vahşi idi. Sovyetler döneminde daha fazla insan öldürüldü, toplama kamplarını Sovyetler daha önce kullandı, Naziler daha iktidar için uğraşıyorken; Sovyetler Birliğinde toplu katliamlar vardı.

Sovyetler Birliğine direnen Ukraynalılar açlıkla cezalandırıldı ve yalnızca 1933 yılında 7 milyon insan öldü [bknz: Holodomor]. Toplamda ise 10 milyonu aşkın Ukraynalı, Sovyetlere direnmesinin cezasını hayatlarıyla çekecekti!

NIKOLAI MELNIK, 1932-33 kıtlığında hayatta kalanlardan:

Patates, pancar, lahana. Lahana turşularını fıçılarla birlikte götürdüler. Hatta patates tohumlarını bile! Yenilebilecek her şey toplatıldı.

Peki 6 milyon Yahudi için dünyayı ayağa kaldıran Amerikan ve Avrupalılar; 10 milyon Ukraynalı için neden gözlerini yumuyor? Neden bir şeyleri anlatamıyorlar??? Cevap hammadde kaynağı mı?

Buğday ve besin kaynaklarına el koyarak, başka yerden aramaları yasaklanarak, açlıktan ölen insanların hesabını kim verdi? İnsanları açlığa mahkum ederek, toplu katliam yapmak konusunda komünist geçinenlerin sesi neden çıkmıyor?

holodomor

***

 

Sovyetlerin Kanlı Tarihi

Komünist topluluklar, “faşist katliamları” demeyi çok sever. Bakalım bu yazıda, tarihteki ilk Marxist ülkenin katliamlarından haberdarlar mı? Yada Marksim’in kanlı yanlarından? Yada neden sessizler?

100 kadar Rus köylüsünü as!
Rehineleri idam et.
Bunları öyle bir şekilde yap ki insanlar yüzlerce mil öteden görsün ve titresin.
Lenin.

 

lenin (2)

lenin

**

Karl Marx’ın Komünizme Giden Aşamaları

Karl Marx’a göre, kapitalizm güzeldir. Çünkü bu bir süreç ve komünizme giden yolda, kapitalizmden geçer. Mark’a göre, insanlık ve toplumların tarihi şöyle gelişmiştir:

1- temel komünizm
2- feodalizm
3- kapitalizm
4- sosyalizm
5- komünizm

sıra bu şekildedir. Yani Karl Marx, komünizmi, ulaşılabilecek en son şey olarak görüyordu. En büyük gelişmiş sistem.

Katliam : Naziler ve Sovyetler Düşünce Farkı

Nazi, Almancasıyla :  Nationalsozialismus. Yani “ulusal sosyalizm”. Nazilerde sosyalizmi benimsiyordu. Hitler’in, Karl Marx’ı okuduğunu da düşünürsek….

Nazilerin, Sovyetlerden farklı milliyetçilikleriydi. Sovyetler, sınıf temelli ayrım gözetirken, Naziler ise ırksal ayrıma gitti (sosyal alanda). Ekonomik alanda yine komünizm vardı. Komünizm, işçi sınıfının diktatörlüğüdür.

Naziler, katliamları ırksal temelde yapıyordu. Sovyetler dönemindeyse sosyal sınıfa göre katliamlar yapılıyordu. Yukarıda feodalizmden, komünizme geçen süreçte bazı toplumlar oldukça gerideydi ve komünist devrim için gerekli özellikleri yoktu. Polonyalılar, Sırplar vs gibi… Bunlar öldürülebilirdi. Ki öldürüldü de. Katliamlar yapıldı.

ekleme (16 nisan 2020):

NAZİ’lerin “NAtionalsoZİalismus” yani “nasyonal sosyalizm” yani “milli sosyalizm” olduğunu ve “SOSYALİZM” fikirleriyle bezendiğini unutuyorlar! Saklamaya çalışıyorlar. SSCB’den farkı düşmanlığını burjuvaya değil Yahudilere yönlendirmeleriydi.
 
24 Şubat 1920’de Hitler’in kurduğu DAP partisinde alınan kararlardan bazıları:
 
 • Ulusların kendi haklarını tayin etme hakkı kapsamınca; bütün Almanların, Büyük Almanya altında birleşmesini talep ediyoruz,
 • Alman ulusunun, diğer uluslar ile eşit olma hakkını; ve Versay Barış Antlaşması ve Sant-Germain Antlaşmalarının ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz,
 • Çalışmadan ve zahmetsizce kazanılmış gelirlerin yasaklanmasını ve “borç köleliğinin” kaldırılmasını talep ediyoruz,
 • Savaşların halktan talep ettiği can ve mal fedakârlığını düşünürsek; savaş nedeniyle bireysel olarak zenginleşmek, ulusa karşı bir suç olarak görülmektedir. Bu nedenle, tüm savaş kârlarına acımasızca el konulmasını talep ediyoruz,
 • Bütün işletmeleri kamulaştırılmasını talep ediyoruz,
 • Yaşlılara emekli maaşı verilmesini talep ediyoruz,

gördüğünüz gibi, oldukça “sosyalist” değil mi? Bunları İngilizce’den çevirdim ancak Wikipedia’da zaten Türkçesi varmış, hepsini vereyim:

 1. Biz bütün Alman halkının özgür irade prensibi altında Büyük Almanya olarak birleşmesini talep ediyoruz.
 2. Biz Alman ulusunun diğer uluslarla aynı haklara sahip olmalarını ve Versay ile Saint-Germain barış antlaşmalarının iptal edilmesini istiyoruz.
 3. Halkımızın geçimi ve sayıları artan insanlarımızın yerleşmesi için toprak (koloni) istiyoruz.
 4. Sadece bizim milletimizden olanlar vatandaş olabilir. Sadece Alman soyundan gelenler, inancı ne olursa olsun, bizim milletimizdendir. Bu yüzden hiçbir Yahudi bizim milletimizin parçası olamaz.
 5. Vatandaş olmayanlar Almanya’da yabancı olarak ve yabancılar kanununa bağlı olarak yaşamalı.
 6. Hükûmeti seçme ve devletin kanunlarına karar verme hakkı sadece vatandaşlara ait olacaktır. Bu yüzden merkezi hükûmette veya taşrada veya belediyelerde, nerede olursa olsun vatandaş olmayanlar hiçbir resmi makamda görev alamayacaktır. İnsanların parti hatırıyla, karakter ve yeteneğe bakılmaksızın göreve atandığı yolsuz parlamento yönetimine karşı savaş açıyoruz.
 7. Bizce bir hükûmetin ilk görevi her vatandaşın bir işe sahip olduğundan emin olmasıdır. Eğer hükûmet bu görevini yerine getiremiyorsa, vatandaşımız olmayan insanlar Almanya’yı terk etmelidir.
 8. Alman ırkından olmayan hiç kimseye Almanya’da yaşama izni verilmemelidir.
 9. Bütün Alman vatandaşları eşit haklara ve yükümlülüklere sahiptir.
 10. Her vatandaş bir işe sahip olmalıdır.
 11. Alman ırkından olmayan hiç kimsenin, Almanya’da ikamet edilmesine izin verilmemelidir. Biz, Alman ırkından olmayan ancak 2 Ağustos 1914’ten itibaren Almanya’da yaşamaya başlayan herkesin ülkeyi terk etmesini istiyoruz.
 12. Birçok kişi bir savaş esnasında kendine ait mülkiyetini veya kendi yaşamını kaybederken birtakım insanların savaştan para kazanması yanlış bir şeydir. Savaş sayesinde para kazanan herkesin parasına el konulmalıdır.
 13. Devletin büyük şirketlere el koymasını istiyoruz.
 14. Büyük sanayi kuruluşları, elde ettikleri kârı işçiler ile adil olarak paylaşmalıdırlar.
 15. Yaşlılara emekli maaşı verilmelidir.
 16. Biz çalışan bir orta sınıf oluşturmak için büyük mağazaları bölerek içlerinde küçük tüccarların çalışmasını sağlamak istiyoruz. Devlet ve şehir hükûmetleri bu tüccarlara iş imkanı sağlamalıdır.
 17. Ulusal çıkarlara uygun bir arazi reformu yapılmalıdır.
 18. Toplumun ortak çıkarlarına karşı işlenen suçlar ölüm ile cezalandırılmalıdır.
 19. Alman ortak hukuk sistemini Roma hukuk sistemiyle değiştirmek istiyoruz.
 20. Her çalışkan Alman öğrencinin yüksek öğrenim şansına sahip olması için okul ve eğitim sistemini değiştirmek istiyoruz. Öğrencilere pratik bir şekilde nelerin öğretilmesi gerektiği üzerine yoğunlaşılmalı, çocuklara vatandaşlık görevleri öğretilmeli ve onların iyi birer vatandaş olmaları sağlanmalıdır. Eğer yoksul bir öğrenci velisi, çocuğunun eğitim masraflarını karşılayamıyorsa bu masrafları hükûmet karşılamalıdır.
 21. Sağlık standartları devlet tarafından korunmak zorundadır. Annelerin ve bebeklerinin korunması, çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi, zorunlu jimnastik ve spor etkinlikleri için yasa çıkarılması ve gençler için açılan spor kulüplerinin desteklenmesi gerekmektedir.
 22. Biz zengin subaylardan oluşan eski ordunun lağvedilerek yerine sıradan insanlardan oluşan bir halk ordusunun kurulmasını talep ediyoruz.
 23. Basın tarafından bilinçli olarak yayılan siyasi yalanlara karşı yasal mücadele edilmesi ve ulusal bir Alman basınının oluşturulması için şunları talep ediyoruz:
  a. Almanca yayım yapan tüm gazetelerin editör ve yöneticileri Alman vatandaşı olmak zorundadır.
  b. Almanlara ait olmayan gazeteler yalnız Almanca basılmak koşuluyla özel izin verilerek yayım yapabilmelidir.
  c. Kamu yararına aykırı olan gazeteler yasaklanmalıdır.
 24. Alman ırkının varlığı tehlikeye atılmadığı sürece ve ahlakî duygusu rahatsız edilmediği ölçüde, her inançtan insan devlet içinde çalışabilmelidir. Nasyonal Sosyalist Parti, Hristiyan olmakla beraber herhangi bir mezhebe ait olduğunu belirtmemektedir. Nasyonal Sosyalist Parti, Yahudilerin kişisel çıkarlarına karşı mücadele edecek herkesin ulusumuzun ortak çıkarlarını gözeterek mücadele etmesi gerektiğini ve böylelikle ulusumuzun güçlü olacağına inanmaktadır.
 25. Biz Reich (Almanya) için güçlü bir hükûmet oluşturacağız. Hükûmet ve tüm hükûmet kuruluşları çıkan yasalar üzerinde denetim sağlayacak ve tüm Alman eyaletlerinde yürürlüğe girecektir.

 

Öldürmek Neden Gerekli?

1849’da Marx’ın dergisi “Neue Rheinische Zeitung”da, Engels’in Marksist terimlerle yazdığı “sınıflar arası savaşa” göre;

Sosyalist devrim olduğunda, sınıf çatışmaları başladıdğında, Avrupa’da ilkel toplumlar varlığını sürdürüyor olacak. Macarlar, Slavlar… Yok edilmeleri gerek çünkü tarihsel mücadelede iki aşama geride bulunuyorlar ve devrimci olacak noktaya onları getirmek imkansızdır.

 

Marks’a göre:

Oldukça zayıf sınıf ve ırklar, yeni yaşam koşullarını oluşturmak için ortadan kaldırılmalıdır. Devrimsel bir toplu ölümle can vermelidirler.
– Karl Marx
(People’s Paper, 16 Nisan 1853)

**

Belgeselde tariçiler şöyle diyor;

Marx, tarihsel olarak toplu soykırımın öncüsü olmuşlardır. Marx ve Engels’ten önce, açık bir şekilde bir ırkın soykırımını savunan başka bir Avrupalı düşünür tanımıyorum. Daha öncesinde böyle bir şey bulamadım.

 

1924 New York Times Yazısı

Lenin’in öldüğü dönemde, New York’ta basılan yazıda Dr. Goebbels’in bir konuşmasını yazmışlar:

Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi’nin lideri ve babası olan Adolf Hitler ile karşılaştırılabilir. Hitler, Lenin’den sonraki en büyük ikinci insandır. Komünizm ve Nazizim arasındaki fark “küçük” bir farktır.

new york times nazi

 

Fakat bu söylemler, seçmenleri tarafından hoşuna gitmeyince işler değişti. Ancak sitem aynı kaldı. Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi…

 

Avrupa’daki Marksistlerden Hitler’e Destek

İngiliz yazar Bernard Shaw, topkı diğer totaliter görüşlüler gibi, komünist ve faşistler gibi şöyle düşünüyor ve açıkça söylüyordu:

Kadın hakları ve sosyalizmin savunucusunun, nasıl sosyal beceriye göre insanların katledileceğini anlatırken görüyorsunuz.

Aynı kişi, 7 Şubat 1934’te Listener gazetesinde şu isteği yapmıştır:

“Kimyacılardan, anında ve acısız bir şekilde öldüren, insancıl bir gaz icat etmelerini rica ediyorum. Öldürücü, ama insancıl, acımasız değil…” Bernard Shaw

Ardından böyle bir gaz Nazilerde üretildi ve toplama kamplarında kullanıldı. Size anlatılmayan Nazi Tarihi‘ne ek bir şey daha söyleyeyim; bu gaz Nazilerden sonra, bilim için hayvan deneylerinde kullanıldı. Hayvanlar bu şekilde öldürüldü. Ayrıca bu gazın türevleri hâlâ hayvan üzerinde yapılan çalışmalarda, hayvanları kolayca öldürmek için kullanılıyor. Yada uyutmak için.

**

Alttaki görselde ise, Sovyetler Birliğine ait toplu mezarları görüyorsunuz.

sovyetler birliği toplu mezarlar

 

1937 ve 1941 yılları arasında, 11 milyon insan idam edildi! Düşman falan değil, kendi halkları! Sovyetler Birliğinin işgal ettiği bölgelerde teslim olanlar, mühendisler, öğretmenler, işçiler… Hatta komünistler.

Sovyetler Birliğinin son lideri, Perestoroyka ve Glasnost’un mimarı (çöküşe bunlar götürdü) Mihail Gorbaçev, o dönemdeki katliamları itiraf ediyor:

 

**

Sovyetler ve Nazi İşbirliği

23 Ağustos 1939’da, Sovyetler ve Naziler arasında “saldırmazlık paktı” imzalandı. Bu sadece saldırmazlık paktı değil, aynı zamanda Hitler’e, savaş için gerekli olacak malzeme ve hammadde kaynaklarının teminini de sağlıyordu. Ukraynalılardan toplanan buğdaylar, tarım ürünleri, artık Nazi Almanyasına gönderiliyordu.

Hitler, 1 Eylül’de Polonya’ya saldırdı ve 17 gün sonra Sovyetler diğer cepheden girdi. Polonya’yı böldüler. Artık iki ülkenin birbirine sınırları vardı ve bu hammaddeleri, diğer ürünleri birbirlerine kolayca aktarabileceklerdi.

Polonya işgali sırasında Sovyetler ve Naziler birlikte çalıştı. Sovyet radyoları, Nazi uçaklarını yönlendirdi.

***

Stalin’in mimarı olan, Avrupa’nın paylaşım planı, Hitler ile masaya oturularak ve gizlice imzalandı.

 

Avrupa paylaşım antlaşması (1)

 

Sovyetler Finlandiya işgaline başladığında, Hitler’de Danimarka, Belçika, Hollanda’yı işgal ediyordu.

Peki bu sırada Sovyet ve Nazi askerleri ne yapıyordu? Savaşı konuşuyorlardı, geleceği… Birbirleriyle iyi anlaşıyorlardı, gülüyorlardı, birlikte kadeh kaldırıyorlardı.

 

sovyet ve nazi askerleri (1) sovyet ve nazi askerleri (2) sovyet ve nazi askerleri (3) sovyet ve nazi askerleri (4) sovyet ve nazi askerleri (5)

 

Hatta Nazi bayrağı altında geçit töreni yapılıyor:

 

sovyet nazi geçit

 

***

Nazilerden kaçarak Sovyetlere sığınan Yahudiler, Nazilerle imzalanan dostluk antlaşması gereği tekrar Nazilere iade ediliyordu. Hatta bu antlaşmalar, Rus televizyonlarında gösterilmiş fakat sonrasında “kaybolmuş”. Bu tarz belgeler, yok ediliyor.

 

nazi-sovyet antlaşması

Tabi Ruslar bu belgelerin, sahte olduğunu söylemiş.

 

Hepsi ve Daha Fazlası : Sovyet Hikayesi Belgeselinde

Belgeseli buradan izleyebilirsiniz:

 

 

Stalin Filmi

3 bölümlük Stalin filmi var ve nasıl görgüsüz ve cani olduğunu anlatıyor (youtube üzerinden).

İlk bölüm

ikinci bölüm

üçüncü bölüm

Nazi ve Sovyetler Birliğine’e bakınca, belki demorkasi, devlet kontrolündeki rekabetçi ekonominin yararlarını anlayabilirsiniz.

 

Sovyet ve Nazi Propaganda Posterleri

Gerçekten ilginç geldiler.

nazi sovyet poster - bayrak

nazi sovyet poster - işçi

nazi sovyet poster - zincir

sovyet nazi poster - tek halk

sovyet nazi poster - yumruk

staln hitler - poster

**

Ne Kadar Anlatabilirsem…

Bilemiyorum ne kadarını anlatabilirim, ne kadarını gösterebilirim. Şimdiye kadar öğrenmedilerse, sırf bedava yaşam için komünizm diyenler neyi öğrenebilir?

Yada cebinde iPhone, masasında kola, US Polo tişörtüyle “komünizm çok iyi yeaa” diye dolananlar, “foşik katliamlar” diye bas bas bağıranlar; komünizmin kanlı tarihini ve Marx-Engel’in sosyal soykırım ve katliam ile ilgili hiçbir şeyini okumayanlara bunları nasıl anlatabiliriz?

Sosyal medyadan Sovyet ve komünist işaretleri, sembolleri, sözleri paylaşan ve Sovyetlerin, Nazilerden daha büyük katliamlar yaptığını bilmeyen, okumayan, araştırmayan ÖZENTİLERE neyi, nasıl gösteririm bilemiyorum.

Fakat Nazilere haklı olarak bu kadar yüklenilirken; 6 milyon Yahudinin 1,5 milyon “diğer” insanlardan daha önemli olması; Nazilerden daha büyük katliamlar yapan ve soykırımı ilk kez bizle tanıştıran Sovyetlerin daha masum kabul edilmesini ve göz yumanları hazmedemiyorum.

Demokrasi dışı herhangi bir yönetim biçimini; faşizm, sosyalizm, totaliterliği, otoriterliği, şeriatı reddediyorum. Neden kötü olduğunu her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. Ne yazık ki komünizm yada faşizme özenen gençleri; üstelik komünistken “kapitalist” ürünler kullanarak, faşistken “milli olmayan” ürünler kullanarak savunanlara neler denebilir?

Solun sosyal hak ve adalet anlayışını, sağın ise devletçi ve kültür/tarih/dile sahip çıkmasını alıp; DEMOKRATİK bir ortamda birleştirmek gerek. Fakat bu kadar uç noktada olmak, üstelik savunduğun şeyin tarihini ve özünü bilmemek; olaylara iki yüzlülükle yaklaşmak, her türlü kapitalist ürünü kullanırken gelip komünizm savunuculuğu yapmak….

***

Özentilik, cahillikten başka bir şey değil. Bir daha “kapitalist” ve “faşist” sözcüklerini kullanmadan önce; komünizm ve Sovyetlerin kanlı tarihiyle yüzleşmenizi öneririm. Aranızdan illa ki “iyi de o gerçek komünizm, faşizm, şeriat” değil diyen olacaktır…

Öyle mi?

Kaydet

Kaydet

Son Değişiklik: 16/04/2020 - 13:39