Ortalama okuma süresi: 2 dakika

Noel Baba’nın Antalya’lı olmasını geçtim, Türk tarihinde soğuk tanrısı olduğuna inanılan; bazı bölgelerde soğukta çıkıp insanlara yardım ettiğine inanılan Ayaz Ata’yı tanıtmak istedim.

Özbeklerde, Ayoz Bobo – Kırgızlarda, Ayaz Ata (Аяз Ата), Kazaklarda, Ayaz Ata(Аяз Ата) – Azerbaycan Türklerinde, Şahta Baba – Tatarlarda, Qış Babay – Başkurtlarda, Kış Babası olarak bilinir ve ‘Kar Kızı’ adında bir de kızı veya torunu vardır. Türkiye’de ise pek bilinmeyen bu mitolojik karakter Ayaz Ata, Ayas Han, Soğuk Han, Ak Ayas gibi isimlerle geçer. Ayaz Ata, ay ışığından yaratılmıştır. Soğuk havaya neden olur. Çoğu Türk boylarında kışın soğukta ortaya çıkan ve kimsesizlere, açlara yardım eden bir evliyadır.

Türk Dünyasının Ayaz Atası

Türk Dünyasının Ayaz Atası

Türk mitolojisi : Ayaz Ata

Türk Dünyasının Ayaz Atası

 

Son Değişiklik: 01/11/2019 - 13:27