OHAL nedir, ona geleceğim. Fakat başka bir konuya girmek istiyorum.

Neler Yapmalısınız ve Nasıl Davranmalısınız?

Bir çoğu 15 Temmuz olaylarından bu yana bazı konularda çekinebilir. Ne yapmalısınız? Sakin olun. Öncelikle kurallara uyan, kötü işlere bulaşan insanlar değilseniz korkmanız için bir neden yok. Trafikte kurallara uyun, vergilerinizi verin. Düzene sadık olmaya devam edin.

Fakat fazla borçlanmamanızı, sağda solda fazla siyaset konuşmamanızı tavsiye ediyorum (evet ben). İşinizi yapın, yaptığınız işi iyi yapın.

Trafikte, pazarda, manavda, sağda solda insanlara çatmayın, tartışmayın. ÖFKEYLE KALMAYIN ki zararla oturmayasınız. İnsanlar uzun süredir kutuplaşmıştı, uzun süredir tedirgindi. Şimdi belirsizlik tehlikeli. Sakin olun. Gerçekten sakin olun. İnsanlarla tartışmayın. Sinirlerinize hakim olun. Sağa sola saldırmayın. İnsanlarla politika konuşmayın çünkü çoğunuz tutamayıp sinirlenecek.

Okuyun ve araştırın! Önümüzdeki 10 yıllık süreçte okuyabildiğiniz kadar kitap, makale, köşe yazısı okuyun… Sporla, sanatla uğraşın (durum ne kadar elverişli/elverişsiz olursa olsun)… Çocuklarınızın okumasını, spor ve sanatla uğramasını sağlanın. Geleceğe hazırlayın.

 

Putin’in KGB’den Öğrendiği 6 Yasa

Sadece KGB’de değil, politik ve sosyal yaşamında da başarıyı getirdi. Mutlaka aklınızda dursun:

1- Çok dinle, az konuş
2- Sivri çıkışlar yapma
3- Kararlarını kendine sakla
4- Patronuna sadakatini belli et
5- Sakın ön plana çıkma
6- Gerekmiyorsa konuşma

Ayrıca, yaptığınız işi gerçekleştirene kadar KİMSE bilmesin. Sadece işle ilgili olan, gereken kişiler bilsin.

Güç Sahibi Olmanın 48 Yasasından bazı önlemler bu durumlar için iyidir.

 

OHAL Nedir?

Olağan üstü durumlarda devletin aldığı bir takım tedbirlerdir. AFAD’ın sitesinde pdf hali var. Kısaca:

Madde 9- tedbirler:

 a) Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim yerlerine girişi ve buralardan çıkışı sınırlamak, belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya başka yerlere nakletmek,

b) Resmi ve özel her derecedeki öğretim ve eğitim kurumlarında öğrenime ara vermek ve öğrenci yurtlarını süreli veya süresiz olarak kapatmak,

c) Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna, diskotek, bar, dansing, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri ile kulüp vesair oyun salonlarını, otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerini denetlemek ve bunların açılma ve kapanma zamanını tayin etmek, sınırlamak, gerektiğinde kapatmak ve bu yerleri olağanüstü halin icaplarına göre kullanmak,

d) Bölgede olağanüstü hal hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli personelin yıllık izinlerini sınırlamak veya kaldırmak,

e) Bölge sınırları içerisindeki tüm haberleşme araç ve gereçlerinden yararlanmak ve gerektiğinde bu amaçla geçici olarak bunlara elkoymak,

f) Tehlike arz eden binaları yıkmak; sağlığı tehdit ettiği tespit olunan taşınır ve taşınmaz mallar ile sağlığa zararlı gıda maddelerini ve mahsullerini imha etmek,

g) Belli gıda maddeleri ile hayvan ve hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin bölge dışına çıkarılmasını veya bölgeye sokulmalarını kontrol etmek, sınırlamak veya gerektiğinde yasaklamak,

h) Gerekli görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek,

i) Halkın beslenmesi, ısınması, temizliği ve aydınlanması için gerekli gıda madde ve eşyalarla her türlü yakıtın, sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta kullanılan ilaç, kimyevi madde, alet ve diğer şeylerin, inşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılan eşya ve maddelerin, kamu için gerekli diğer mal, eşya, araç, gereç ve her türlü maddelerin imali, satımı, dağıtımı, depolanması ve ticareti konularında gerekli tedbirleri almak, bu yerlere gerektiğinde elkoymak, kontrol etmek ve bu malları satıştan kaçınan, saklayan, kaçıran, fazla fiyatla satan, imalatını durduran veya yavaşlatanlar hakkında fiilin işleniş şekli veya niteliği de nazara alınarak işyeri bulunduğu mahal için hayati önem taşımadığı takdirde işyerini kapatmak,

j) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıtlamak veya yasaklamak.

**

Bu tedbirlere göre alkol kısıtlaması, toplantı ve yürüyüş kısıtlaması (ki demokrasi nöbetide patlar), işletişimin kontrol altına alınması gibi bir takım tedbirler alınacak mı? Göreceğiz.

Bunlara ek olarak, şu yaptırımlar maddde 11’e göre gelebilir:

 a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,

b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,

c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,

d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,

e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak,

f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,

g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,

h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak,

i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak,

j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak,

k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak,

l) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak,

m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,

n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,

o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak,

**

Kısacası OHAL’in uygulanması nasıl olacak? Alkollü yerler, toplu aktiviteler (tiyatro, sinema vs), okullar, giriş çıkışlar (ülke, il, ilçe) yasaklanabilir. Uygulanma yolu açılmış olacak.

Kısacası 3 ay boyunca sıkı yönetime benzer tedbirler alınacak.

Yıllardır cemaatin tehlikesinden bahsettik ve devlete sızmış dedik. “Buna kargalar bile güler” diyen AKP’liler vardı. Fethullah Gülen’de teşekkür eden Ankara Belediye Başkanı vardır. Komutanlara, aydınlara, gazetecilere cemaat eliyle yüklenildi.

Sorular çalınarak milletin hakkı yenildi. Çalıntı sorularla devlet kurumlarına yerleşildi ve devlet içinde devlet oluşturuldu. Şimdi hepsi kazınacak. Bu sevindirici. Öte yandan yıllardır demokrasi araç mı amaç mı diyenler bugün “demokrasi için” sokağa çağrıyor. Şeriat isteyenler, sokağa demokrasi için çıkıyor. İçi doludur boştur bilmem, ama sonuçta demokrasi için dışarıda olmaları göz yaşartıcı.

Öte yandan yıllardır “Müslümanım” diyen ve soyunu unutanlar bugün Türk bayraklarıyla dolanıyor. İlginç… Batı özentileri ve Arap hayranları biraz özüne dönecek.. Güzel güzel…

**

Önümüzdeki 10 yıl biraz sıkıntılı geçecek. Hazırlanın.

Son Değişiklik: 01/11/2019 - 14:41
Kategori: Genel - Hayat - Politika
Etiketler: , , ,